zc.enyhcavon@jedorp
626 902 577 024+
 

STANDARDY NÍZKOENERGETICKÝCH ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
 • Hlubinné založení (štěrkové piloty), základové pasy ve formě ztuženého obvodového rámu z železobetonu, železobetonová deska tl. 150mm vyztužená žebry, asfaltová hydroizolace proti vodě a radonu, tepelná izolace, těžká skladba podlahy

SVISLÉ KONSTRUKCE
 • Obvodové zdivo – keramické tvarovky tl. 240mm broušené, ukládané na celoplošné lepidlo, kontaktní zateplovací systém, tepelná izolace EPS 160-180 mm

 • Meziobjektové stěny – zdvojená konstrukce z keramických tvarovek tl. 240mm s vloženou tepelnou izolací EPS 100 mm

 • Vnitřní dělící příčky - keramické tvarovky 11,5 broušené, oboustranná sádrová omítka

 • SDK instalační předstěny

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
 • Stropní konstrukce nad 1.NP - všechny typy objektů - stropní železobetonová deska, spodní líc SDK podhled

 • Strop nad 2.NP - domy s plochou střechou - stropní železobetonová deska, spodní líc SDK podhled, skladba ploché střechy s klasickým pořadím vrstev, foliová hydroizolace, tepelná izolace EPS

 • Strop nad 2.NP – domy s šikmou střechou - dřevěná vazníková konstrukce, tepelná izolace ve skladbě podhledu, parozábrana, SDK podhled s požární odolností

STŘECHA
 • Šikmé střechy - dřevěná nosná konstrukce (sbíjené vazníky), laťování, pojistná hydroizolace, krytina z trapézových plechů (pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou - grafitově šedá), zaatikové žlaby, střešní výlez, střešní lávky

 • Ploché střechy - stropní železobetonová deska, parozábrana (modifikovaný asfaltový pás), tepelná izolace (vč. spádových klínů) z EPS, foliová hydroizolace plošně přitížená kačírkem, vnitřní vpusti

SCHODIŠTĚ
 • Prefabrikované železobetonové schodiště, omítané pohledové plochy, obklad schodišťových stupňů a podstupnic ve standardu podlahové krytiny

 • Ocelové zábradlí s povrchovou úpravou a kovovým madlem

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ
 • Jednovrstvá sádrová omítka – strojně nanášená, broušená

 • Malba disperzní - bílá

VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ
 • Hlavní plochy fasád objektů - kontaktní zateplovací systém, stěrková omítka (K 1,5) probarvená ve hmotě (světle šedá)

 • Vybrané plochy (meziokenní pásy u objektů s šikmou střechou) - kontaktní zateplovací systém, stěrková omítka probarvená ve hmotě (okrová) s kartáčovanou strukturou, fasádní lazura

 • Vybrané plochy (doplňkové hmoty objektů, meziokenní pásy u objektů s plochou střechou) - kontaktní zateplovací systém, jemnovrstvá stěrková omítka (K 0,5) probarvená ve hmotě (šedá), fasádní nátěr s metalickým efektem

EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
 • Domy typ A, D, E, F, G, H – plastové profily s přerušeným tepelným mostem, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, vnější povrch – folie antracit, vnitřní povrch - bílý

 • Domy typ B, C – hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, vnější povrch – antracit, vnitřní povrch - antracit

 • Vnější parapety – pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (grafitově šedá) – viz standard střešní krytiny

 • Vnitřní parapet - materiál DTD

VSTUPNÍ DVEŘE
 • Domy typ A, G, H – plastové profily, bezpečnostní tepelně izolační trojsklo, bezpečností kování, nízký AL přechodový profil, vnější povrch – folie antracit, vnitřní povrch - bílý

 • Domy typ D, E, F – plastové profily, tepelně izolační výplň, vložený vertikální prosklený pás – bezpečnostní tepelně izolační trojsklo (mléčné), bezpečností kování, nízký AL přechodový profil, vnější povrch – folie antracit, vnitřní povrch - bílý

 • Domy typ B, C – hliníkové profily, výplň tepelně izolační deska, vložený vertikální prosklený pás – bezpečnostní tepelně izolační trojsklo (mléčné), bezpečností kování, nízký AL přechodový profil, vnější povrch - antracit, vnitřní povrch - antracit

DVEŘE INTERIÉROVÉ
 • Domy typ A, D, E, F, G, H – výška dveří 1970mm, s polodrážkou, dutinková (plná) DTD, CPL lamino bílé, obložková zárubeň, ve vybraných pozicích skleněná výplň, případně vertikální prosklený pás

 • Domy typ B, C – výška dveří 2100mm, bezpolodrážkové, dutinková (plná) DTD, CPL lamino bílé, obložková zárubeň bezpolodrážková, ve vybraných pozicích skleněná výplň, případně vertikální prosklený pás

 • Ve vybraných pozicích dveře posuvné v zabudovaném pouzdře

 • Domy typ B, C – ve vybraných pozicích celoprosklené dveřní křídlo s oboustranným nerezovým madlem

GARÁŽOVÁ VRATA
 • Sekční garážová vrata s elektrickým pohonem – tepelně izolační, oboustranně lakovaný plech (antracit), dálkově ovládaná

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
 • Parapety, atikové plechy, žlaby - pozinkovaný plech se systémovou povrchovou úpravou (grafitově šedá) – viz standard střešní krytiny

VENKOVNÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY
 • Zábradlí – předsazené skleněné s bezpečnostní folií

 • Plotové brány, dělící stěny – ocelová konstrukce, výplň z vodorovného dřevěného laťování

SKLADBY PODLAH
 • 1.NP (klasická základová deska) - hydroizolace základové desky (modifikovaný asfaltový pás), tepelná izolace EPS, separace, systémová deska podlahového vytápění, anhydritový potěr, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

 • 2.NP (železobetonová deska) – kročejová izolace, separace, systémová deska podlahového vytápění , anhydritový potěr, finální podlaha (položená na systémovou podložku, alt. lepená)

POVRCHY PODLAH
 • Vstupní chodba, technické místnosti - keramická dlažba

 • Obytné místnosti, chodby – laminátová podlaha alternativně s dřevěnou dýhou

 • Koupelny, WC - keramická dlažba

 • Garáž – epoxidová stěrka

 • Sklad – epoxidový nátěr

OBKLADY
 • Koupelny, WC - keramické obklady do výšky dveřní obložky (Domy typu B,C na celou světlou výšku místnosti)

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 • Vjezdové a vstupní chodníky - betonová dlažba maloformátová

 • Pobytové terasy – betonová dlažba velkoformátová

 • Okapové chodníčky - kačírek š. 300 mm od objektu

 • Plocha pod stromem (domy typu A, G, H) - kačírek

MALBY
 • Bílé disperzní

TOPENÍ
 • Zdroj tepla – Domy typu A, D, E, F, G, H - plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem TUV a dvouplášťovým odvodem spalin

 • Zdroj tepla - Domy typu B, C – tepelné čerpadlo

 • Podlahové vytápění v rozsahu celého domu

 • Termostat – vnitřní v hlavní obytné místnosti (dle typu domu)

 • Topný žebřík s elektrickou topnou patronou pro letní provoz v koupelně (dle typu domu)

ELEKTRO
 • Hlavní jistič 3 x 25 A

 • Kabelové rozvody pod omítkou, ve skladbách podlah

 • Samostatně jištěné světelné okruhy 230V

 • Samostatně jištěné zásuvkové okruhy 230V

 • Samostatně jištěné okruhy 230V pro hlavní domovní spotřebiče

 • Samostatně jištěný okruh 400V pro sklokeramickou desku

 • Venkovní zásuvka 230V pro obytnou terasu a zahradu

 • Vývod pro svítidla u předního a zahradního vstupu

 • Rozvod TV+R - vývod 1x do každé obytné místnosti

 • Trubková příprava pro SLP (internet, telefon) – trubkování vedené z prostoru rozvaděče, ukončeno v zaslepené krabici v rámci instalačního rámečku sestavy el. zásuvek – 1 x do každé obytné místnosti

 • Kabelová příprava pro EZS – vyvedení kabelů pro pohybová čidla, akustické sirény, magnetický kontakt u vstupních dveří, ovládací klávesnici EZS

 • Vypínače a zásuvky sdružené do společných rámečků – bílé, výrobce Schneider, typ Unica basic Polar

 • Požární hlásič

ZTI/SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 • Vnitřní kanalizace - materiál PVC

 • Příprava pro napojení kuchyně

 • Přečerpávací šachta s vystrojením pro připojení na vnější tlakovou kanalizaci - umístěna v příjezdové komunikaci

ZTI/DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 • Šikmé střechy - zaatikové žlaby, skrytý svod ve skladbě fasády - materiál PVC

 • Ploché střechy - vnitřní vpusť, vnitřní svody - materiál PVC

 • Akumulační šachta dešťových vod (2,4 m3) s regulovaným odtokem - umístěna v příjezdové komunikaci

ZTI/VODOVOD
 • Rozvody vody – plastové potrubí z PP

 • Vodoměrná soustava umístěna v technické místnosti (šatna, WC, garáž)

 • Příprava pro napojení kuchyně

 • Výtokový protizámrzový kohout – 1x na fasádě u zahrady

PLYNOVOD
 • HUP – umístěn ve sdruženém kiosku na hranici parcely

 • Rozvod plynu – pouze pro kotel

 • Materiál - ocelové svařované potrubí

VZT
 • Koupelny a WC bez okenního otvoru - ventilátor s doběhem, vyústění nad střechu objektu

 • Trubní příprava pro napojení digestoře – vyústění nad střechu objektu

SANITA
 • Závěsný keramický klozet se skrytou nádržkou

 • Umyvadlo keramické

 • Vana akrylátová

 • Baterie umyvadlová - stojánková

 • Baterie vanová - nástěnná

SOUČÁSTÍ RD JE DÁLE
 • Pozemek

 • Přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace

 • Oplocení pozemku - ze tří stran

 • Venkovní dělící stěna u pobytových teras - ocelodřevěná konstrukce

 • Venkovní dělící stěna u skladu (domy typu A, G, H) - ocelodřevěná konstrukce

 • Okapový chodník – kačírek, zahradní obrubník

 • Hrubé terénní úpravy

 • Návoz včetně rozhrnutí ornice v tl. min 150mm (ornice skrytá před zahájením stavby)

 • Založení a výsadba stromu u vjezdové strany pozemku