zc.enyhcavon@jedorp
626 902 577 024+
 

FINANCOVÁNÍ

POKUD VYUŽIJETE FINANCOVÁNÍ OD NÁS, DOSTANETE SLEVU 30.000 Kč Z CENY DOMU

Jak probíhá financování Vámi vybrané nemovitosti?

 • Zašleme vám návrh Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSB), jejíž součástí je Kupní smlouva.
 • Po podpisu SoSB uhradíte zálohu 10 % z kupní ceny nemovitosti.
 • Po podpisu Kupní smlouvy a zaslání doplatku kupní ceny na projektový účet, bude podán návrh na výmaz zástavního práva Equa bank a.s. a návrh na vklad Kupní smlouvy na katastr.
 • U domů je nastaven splátkový kalendář dle rozestavěnosti domu a doplatek kupní ceny uhradíte až po kolaudaci domu a jeho převedení na katastru.
 • Právní služby při prodeji zajišťuje advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS s.r.o., IČ: 279 48 994, se sídlem: Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1.
 • Bankovní úschovy jsou u Československé obchodní banky, a.s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57.

Bankou poskytující klientské financování nákupu nemovitostí v projektu Nová Chýně je Komerční banka a.s., nicméně dokážeme zařídit výhodné financování i u ostatních bank tak, aby vyhovovalo Vašim možnostem a potřebám

Benefity schválené Komerční bankou a.s. pro financování nákupu rodinných domů v projektu Nová Chýně, zprostředkované společností Tilea finance s.r.o.:

ZDARMA zpracování hypotečního úvěru v případě fixace úvěrové smlouvy na 3 a více let.
ZDARMA zpracování ocenění v případě fixace úvěrové smlouvy na 3 a více let.
ZDARMA čerpání finančních prostředků při návrhu na vklad zástavního práva v případě fixace úvěrové smlouvy na 3 a více let.

Zvýhodněná úroková sazba vyhlašovaná měsíčně a platná na dané období pro všechny schválené projekty:

 • fix kratší než 3 roky - 2,44% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC nebo LTV do 80%.
 • fix 3 až 5 let - 2,24% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC nebo LTV do 80%.
 • fix 6 až 7 let - 2,44% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC nebo LTV do 80%.
 • fix 8 až 10 let - 2,64% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC nebo LTV do 80%.

 • fix kratší než 3 roky - 3,44% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC i LTV nad 80% do 90%.
 • fix 3 až 5 let - 3,24% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC i LTV nad 80% do 90%.
 • fix 6 až 7 let - 3,44% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC i LTV nad 80% do 90%.
 • fix 8 až 10 let - 3,64% bez vlivu životního pojištění, za podmínky domicilace, sazba garantována pro klienty bez záznamu v registru, LTC i LTV nad 80% do 90%.